078 - 303 02 88 info@ledecosolutions.nl

Privacy & Auteursrecht

Privacy

Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven: voor het aanvragen van informatie. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming nimmer aan derden verstrekt, tenzij Ledeco Solutions daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Auteursrecht

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Ledeco Solutions dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ledeco Solutions dan wel haar licentiegevers. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.

SNEL ADVIES of HULP?

Wij helpen u graag! Gebruik deze link, dan komen wij in actie!

WILT U EEN OFFERTE?

Vul het offerteformulier in en wij nemen contact met u op!

Ledeco Solutions

Peter van der Kuijl
Ohmweg 57A
2952 BD Alblasserdam